ประกาศ!!! กำหนดวัน เวลาและสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (งบประมาณแผ่นดิน) 115 อัตรา  
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (1), คณะนิติศาสตร์ (12), คณะบริหารธุรกิจ (24), คณะมนุษยศาสตร์ (19), คณะรัฐศาสตร์ (8)
คณะวิทยาศาสตร์ (15), คณะศึกษาศาสตร์ (24), คณะเศรษฐศาสตร์ (14)
 [Update วันที่ 28 พ.ค.63] 

 

 

 

 

 ----------------------------------  ในวันและเวลาราชการ  ----------------------------------
---------  ภาคเช้า 9.00 น. - 11.30 น. และภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.   -------------

                 

  ประกาศรับสมัครและรายละเอียด [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะทัศนมาตรศาสตร์ (1 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะนิติศาสตร์ (12 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะบริหารธุรกิจ (22 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะมนุษยศาสตร์ (19 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะรัฐศาสตร์ (8 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะวิทยาศาสตร์ (15 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะศึกษาศาสตร์ (24 อัตรา)]

  รายละเอียด  [คณะเศรษฐศาสตร์ (14 อัตรา)]

 

  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (University Employee Application Form)

 


 ประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
        [ทุกคณะ]

  ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
        [ทุกคณะ]

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมเชื่อโรค COVID-19
        สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
        ตำแหน่งอาจารย์ 
 

  ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ จากเดิมวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.63 เป็น 16 มี.ค.63  
        [คณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.  
        [ทุกคณะ]

  กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.ฯ (ฉบับที่ 1)  
       [คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์]

  เลื่อน!!!  กำหนดวัน เวลา สถานที่การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.  

   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.ฯ
   
(Update 28 พ.ค.63) 

   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.ฯ (ฉบับที่ 2)
   (Update 28 พ.ค.63)       

 

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 15 guests and no members online