รายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (งบประมาณรายได้)  2 อัตรา  
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (2) 
 [Update วันที่ 19 มี.ค.63] 

 

 

 

 

 ----------------------------------  ในวันและเวลาราชการ  ----------------------------------
---------  ภาคเช้า 9.00 น. - 11.30 น. และภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.   -------------

                 

  ประกาศรับสมัครและรายละเอียด [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะทัศนมาตรศาสตร์ (2 อัตรา)]

 

  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (University Employee Application Form)

 


  ประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

  ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือก  

  ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.   (Update 19 มี.ค.63) 


        

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 13 guests and no members online