ประกาศ !!!  เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้สามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (8 อัตรา)  [Update 11 ส.ค.65] 

 

 

 

 

 ----------------------------------  ในวันและเวลาราชการ  ----------------------------------

                 

  ประกาศรับสมัครและรายละเอียด   

     - กองกิจการนักศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ (1 อัตรา)  [ไม่มีผู้สมัคร]
     - สำนักหอสมุดกลาง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (8 อัตรา)

  แก้ไขประการศรับสมัคร  

  แก้ไขประการศรับสมัคร (ฉบับที่ 2)  

  เลื่อนประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  

  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  

  ประกาศ!!! รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปฯ    [Update 11 ส.ค.65]

 

  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (University Employee Application Form)


 


หมายเหตุ
: ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 80000 ต่อ 4085

 

Who' online

We have 9 guests and no members online