ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  

 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์

 


  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะนิติศาสตร์ (1 อัตรา)]
  รายละเอียด  [คณะรัฐศาสตร์ (5 อัตรา)]
  รายละเอียด  [คณะวิทยาศาสตร์ (3 อัตรา)]
  รายละเอียด  [คณะศึกษาศาสตร์ (2 อัตรา)]
  รายละเอียด  [คณะสื่อสารมวลชน (5 อัตรา)]
  รายละเอียด  [คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 อัตรา)]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ  [ทุกคณะ
  กำหนด วัน เวลาสอบ  [ทุกคณะ
  รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  [ทุกคณะ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.(1)  
[คณะรัฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน] 
   ผลการคัดเลือก (1)  
[คณะรัฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน] 

   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.(2)    
[คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
   ผลการคัดเลือก (2)     
[คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Update 25 ก.ย.60

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 36 guests and no members online