ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตำแหน่งอาจารย์  

คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
    [คณะธุรกิจการบริการ, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,
     คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลขน, คณะศึกษาศาสตร์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)]
  กำหนด วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก  
    [คณะธุรกิจการบริการ, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,
     คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลขน, คณะศึกษาศาสตร์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)]
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
    [คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]
  ผลการคัดเลือก (1)  
    [คณะธุรกิจการบริการ]

  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
    [คณะมนุษยศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์]

  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ม.ร.(1)  
    [คณะศึกษาศาสตร์, รร.สาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม), คณะสื่อสารมวลชน]
  ผลการคัดเลือก (2)  
   [คณะศึกษาศาสตร์, รร.สาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม), คณะสื่อสารมวลชน]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ม.ร.(2) 
   [คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ม.ร.(3) 
   [คณะวิทยาศาสตร์]
  ผลการคัดเลือก (3)  
   [คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์]
  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (2)  
   [คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. (4) 
   [คณะมนุษยศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก (4)  
  [คณะมนุษยศาสตร์] 

  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. (5)    [Update 13 ก.ย.60]
  [คณะวิทยาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 76 guests and no members online