ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  (งบประมาณรายได้) 

สถาบันการศึกษานานาชาติ

                  

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [สถาบันการศึกษานานาชาติ (5 อัตรา)]

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   [Update 6 ก.ย.60]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 20 guests and no members online