ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งอาจารย์  (งบประมาณรายได้)  
สถาบันการศึกษานานาชาติ

                  

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [สถาบันการศึกษานานาชาติ (5 อัตรา)]


 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   

  กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ  
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ   [Update 30 ต.ค.60]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 34 guests and no members online