ประกาศ !!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  (งบประมาณแผ่นดิน)

คณะทัศนมาตรศาสตร์

 

                  

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะทัศนมาตรศาสตร์ ]
  รายละเอียด  [คณะมนุษยศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)]
  รายละเอียด  [คณะวิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)]
  รายละเอียด  [คณะสื่อสารมวลชน (ปิดรับสมัคร)]
  รายละเอียด  [คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)]

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายวัยรับสมัคร [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะทัศนมาตรศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
[
คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะศึกษาศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์

 กำหนด วันเวลา สถานที่  
[
คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะศึกษาศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์

 รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสดสอบภาษาอังกฤษ  
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะศึกษาศาสตร์]

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.(1)  
[
คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน]

 ผลการคัดเลือก (1)  
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน]

 ผลการคัดเลือก (2)   
[
คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน]

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.(2)  
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์]

 ผลการคัดเลือก (3)    [Update 27 มี.ค.61]
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 43 guests and no members online