ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  (งบประมาณแผ่นดิน)

คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน

 

                  

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะทัศนมาตรศาสตร์ ]
  รายละเอียด  [คณะมนุษยศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)]
  รายละเอียด  [คณะวิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)]
  รายละเอียด  [คณะสื่อสารมวลชน (ปิดรับสมัคร)]
  รายละเอียด  [คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)]

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายวัยรับสมัคร [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [คณะทัศนมาตรศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
[
คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะศึกษาศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์

 กำหนด วันเวลา สถานที่  
[
คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะศึกษาศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์

 รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสดสอบภาษาอังกฤษ  
[
คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะศึกษาศาสตร์]

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร.    [Update 15 พ.ย.60]
[
คณะวิทยาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 78 guests and no members online