ประกาศ !!! กำหนดด วัน เวลา สถานที่ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  (งบประมาณแผ่นดิน) (6 อัตรา) 

สำนักหอสมุดกลาง (5) [Update 13 พ.ค.61]

 

                  

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง [*** 1.อ่านประกาศ ม.ร. และ 2. อ่านรายละเอียดแยกตามคณะ]

  รายละเอียด  [สำนักหอสมุดกลาง (5)]
  รายละเอียด  [กองงานวิทยาเขตบางนา (1)]   รายชื่อผู้มีสิทธิ  

   กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก     [สำนักหอสมุด - ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ] [Update 13 พ.ค.61]

(รายละเอียด  วัน  เวลา  และห้องสอบ  ให้ติดต่อขอทราบที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  สำนักหอสมุดกลาง  โทร. 02 – 3108657)

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 24 guests and no members online