ประกาศ !!!  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (8 อัตรา)  [Update 26 ส.ค.65] 

 

 

 

 

 ----------------------------------  ในวันและเวลาราชการ  ----------------------------------

                 

  ประกาศรับสมัครและรายละเอียด   

     - กองกิจการนักศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ (1 อัตรา)  [ไม่มีผู้สมัคร]
     - สำนักหอสมุดกลาง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (8 อัตรา)

  แก้ไขประการศรับสมัคร  

  แก้ไขประการศรับสมัคร (ฉบับที่ 2)  

  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปฯ  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีฯ    [Update 26 ส.ค.65]

 

  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (University Employee Application Form)


 


หมายเหตุ
: ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 80000 ต่อ 4085