ประกาศ !!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์  
คณะศึกษาศาสตร์   

 

  ผลการคัดเลือก [คณะธุรกิจการบริการ, คณะมนุษยศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก  [คณะมนุษยศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก  [คณะรัฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ]

  ผลการคัดเลือก  [คณะรัฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก  [คณะศึกษาศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก  [คณะศึกษาศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก      

   [คณะรัฐศาสตร์ [Update 15 ส.ค.60]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 32 guests and no members online