ประกาศ !!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  

คณะมนุษยศาสตร์

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
    [คณะธุรกิจการบริการ, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,
     คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลขน, คณะศึกษาศาสตร์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)]
  กำหนด วัน เวลา สถานที่การคัดเลือก  
    [คณะธุรกิจการบริการ, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,
     คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลขน, คณะศึกษาศาสตร์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)]
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
    [คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]
  ผลการคัดเลือก (1)  
    [คณะธุรกิจการบริการ]

  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
    [คณะมนุษยศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์]

  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ม.ร.(1)  
    [คณะศึกษาศาสตร์, รร.สาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม), คณะสื่อสารมวลชน]
  ผลการคัดเลือก (2)  
   [คณะศึกษาศาสตร์, รร.สาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม), คณะสื่อสารมวลชน]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ม.ร.(2) 
   [คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ม.ร.(3) 
   [คณะวิทยาศาสตร์]
  ผลการคัดเลือก (3)  
   [คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์]

  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (2) 
   [คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. (4)
   [คณะมนุษยศาสตร์]

  ผลการคัดเลือก (4)  
   [คณะมนุษยศาสตร์]
  รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. (5)  
  [คณะวิทยาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์]
  ผลการคัดเลือก (5)    [Update 25 ก.ย.60]
  [คณะวิทยาสตร์]

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 31 guests and no members online