ประกาศ !!!  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (งบประมาณแผ่นดิน)  (124 อัตรา)  

คณะนิติศาสตร์ (17), คณะสื่อสารฯ (3), คณะบริหารธุรกิจ (22), คณะรัฐศาสตร์ (2), คณะมนุษยศาสตร์ (22),

คณะวิทยาศาสตร์ (14), คณะศึกษาศาสตร์ (30), คณะเศรษฐศาสตร์ (14) [Update 8 พ.ย.62] 

 

 

 

 ประกาศ 

  ผลการคัดเลือก (1)  

    [คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ]

  ผลการคัดเลือก (2)  
     [ทุกคณะ]

  ผลการคัดเลือก (3) 
     [คณะศึกษาศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน]

  ผลการคัดเลือก (4)   [Update 8 พ.ย.62]
     [คณะบริหารธุรกิจ]

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 76 guests and no members online