ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง เอกสารแนบ

 

Who' online

We have 14 guests and no members online