ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

 เอกสารแนบ

 

Who' online

We have 26 guests and no members online