ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลกรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2557 

 ประกาศ ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ปฎิทินขั้นตอนการจ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564        

  คู่มือการปฏิบัติงาน ในระบบตรวจสอบและบันทึก การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ   

 

 บันทึกข้อความ "การจ่ายเงินให้บุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2564"   

 บันทึกข้อความ "แจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าตรวจสอบและบันทึกผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 ประกาศ ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) 

 ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  [Update 23 ธ.ค.63]  

Who' online

We have 17 guests and no members online