ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าหรือระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเท่าเทียบ (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

Who' online

We have 18 guests and no members online