ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเท่าเทียบ

 

 

 

Who' online

We have 14 guests and no members online