ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 

 

Who' online

We have 69 guests and no members online