หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชยัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและ สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
 
  1. หนังสือกระทรวงการคลัง
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการ
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
  4. ตารางศูนย์ต้นทุน
 

สมัครได้ที่งานทะเบียนประวัติ
กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 - 30 มิ.ย.58

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8146

Who' online

We have 10 guests and no members online