การศึกษา “การเติบโต”ของตัวละครในเรื่อง ท์ซุเมะไตโยะรุนิ ของ เอะกุนิ คะโอะริ

A Study on Character Development in Ekuni Kaori’s Tsumetai Yoru ni”

อ.ดุสิตา  ปริญญาพล (คณะมนุษยศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 83 guests and no members online