การพัฒนาระบบควบคุมการปลดปล่อยสาระสำคัญจากสารสกัดสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

A time - release formulation of medicinal plant extracts for diabetic adjunctive treatment

อ.จริยา  ร่มสายหยุด (คณะวิทยาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 78 guests and no members online