“ไดอะตอมพิษ และกรดอะมิโน นิวยูโรท็อกซินกรดโดโมอิก(DA)”

“Toxic diatom and amino acid neurotoxin domoic acid (DA)”

อ.ดร.อรรชนีย์  บุญประกอบ (คณะวิทยาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 80 guests and no members online