การแบ่งกลยุทธ์การวางตำแหน่งของตลาดนัดกลางคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช้อปปิ้ง"

Classification of a positioning strategy of Night Markets as Shopping tourist destination"

อ.นีลนารา วงษ์เกิด (คณะบริหารธุรกิจ)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 15 guests and no members online