เคอร์คิวมินอยด์ในการสังเคราะห์แบบมัลติคอมโพเนนท์และฤทธิ์ทางชีวภาพของเคอร์คิวมินอยด์"

Curcuminoids in Multi-Component Synthesis and their Biological Activities"

ผศ.วชิราภรณ์ อาชวาคม (คณะวิทยาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 Abstract 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 20 guests and no members online