การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อพร้อมรับ AEC
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 0321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 Thailand and ASEAN โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น

 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) 
        โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น

 สี่ยุทธศาสตร์หลักของการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
         โดย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
         เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 Thailand and ASEAN มุมมองของไทย...กับเวทีอาเซียน

Who' online

We have 23 guests and no members online