แบบฟอร์มการขอทำบัตร (ลูกจ้างงบรายได้/ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว/พนักงาน(งบรายได้)) (บัตรขาว)

 เอกสารแนบ (ลูกจ้างงบรายได้/ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว/พนักงาน(งบรายได้))

(บัตรอ่อนขาว)

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8146

Who' online

We have 66 guests and no members online