แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (Form for Resignation from the Government Service) (เริ่มใช้วันที่ 21 มิ.ย.54)


 แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ภาษาไทย)  
 Form for Resignation from the Government Service

 
 
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064

Who' online

We have 65 guests and no members online