แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ K Master Pooled Fund        

 

 

หลักฐานในการเพิ่มอัตราเงินสะสม

   กรอกแบบฟอร์ม 2 ชุด
   สำเนาบัตรประชาขน 2 ฉบับ
   สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 2 ฉบับ

เพิ่มอัตราเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง

ยื่นภายในสิ้นเดือนและมีผลบังคับใช้ในเดือนถัดไป


ที่งานทะเบียบประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี ชั้น4


หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าสมาชิกมีความจำนงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม

***   สามารถเพิ่มเงินสะสมจากเดิม คงที่ร้อยละ 4 เพิ่มได้ถึง ร้อยละ 15 (เงินสมเท่าเดิม ร้อยละ8)  ***


 หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8146

 

Who' online

We have 21 guests and no members online