บุคลากรงานทะเบียนประวัติ

 

นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
บุคลากรชำนาญการ

 

 

 

นางวรวรรณ์ วรจินต์

บุคลากรปฏิบัติการ 

 

น.ส.อารียา ยอมิน

บุคลากรปฏิบัติการ

 

 

นายวัตรชลาพร จูมศรีราช
บุคลากรปฏิบัติการ
 

น.ส.อัญญรัตน์ แผนกทาน

บุคลากรปฏิบัติการ

 

นายณัฐพล อรุณพงษ์

บุคลากรปฏิบัติการ

 

น.ส.สุชนชมา นิลโกศล
บุคลากรปฏิบัติการ

 

 

นางนงลักษณ์ อินทร์น้อย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบติงาน

 

 

 

 

   
       

Who' online

We have 9 guests and no members online