บุคลากรงานสวัสดิการ

 

น.ส.คณนา ศรีรัตนกูล
หัวหน้างานสวัสดิการ
บุคลากรชำนาญการ

   

 

น.ส.วนิดา เซ๊ะวิเศษ
บุคลากรปฏิบัติการ
  น.ส.อรณิชชา มณีวงษ์
บุคลากรปฏิบัติการ

 

นางพัชรธร ธีระธี
บุคลากรปฏิบัติการ
 

 

น.ส.ธันยธร แย้มยิ้ม

บุคลากรปฏิบัติการ

 


น.ส.ณิชาภัทร วรนิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who' online

We have 35 guests and no members online