ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 เอกสารแนบ

 

Who' online

We have 36 guests and no members online