ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562


 เอกสารแนบ

 

Who' online

We have 112 guests and no members online