ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 (ฉบับที่ 2)

 เอกสารแนบ

 

Who' online

We have 28 guests and no members online