ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครรับทุนฝึกอบรมและหรือดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8130