ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8065

Who' online

We have 15 guests and no members online