ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  [ยกเลิก]  

 

Who' online

We have 36 guests and no members online