หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ
วันที่ 1 มกราคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลังและงบรายได้) /ลูกจ้างงบรายได้/ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ)/พนักงานมหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจำ)/
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)

 

Who' online

We have 41 guests and no members online