ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 


            

 เอกสารแนบ 

 

Who' online

We have 14 guests and no members online