► หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์           

ประกาศ ก.พ.อ.ฉบับรวม (มิ.ย.56)

 เอกสารแนบ 

 

Who' online

We have 32 guests and no members online