เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558

วันที่ 8 ต.ค.58 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Who' online

We have 30 guests and no members online