เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.,รศ. และ ศ. พ.ศ.2550 - 2556 และ พ.ศ.2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พ.ย.61)


 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ 

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 

          

 

 

Who' online

We have 29 guests and no members online