การประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ ปี 2019"

2019 Applied Human Factors and Ergonomics(AHFE)"

ผศ.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม (คณะวิศวกรรม)

 แบบรายงาน 

 Abstract 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 26 guests and no members online