ติดต่อเรา 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 งานบริหารงานบุคคล : 02 -310 - 8064, 8430, 02 - 310 - 8000 ต่อ 4080 - 4086
 งานทะเบียนประวัติ  : 02 -310 - 8146, 8764, 02 - 310 - 8000 ต่อ 4954 - 4955, 4958 - 4961
 งานวินัยและนิติการ  : 02 -310 - 8062, 02 -310 - 8000 ต่อ 4070
 งานฝึกอบรม  : 02 -310 - 8130, 02 - 310 - 8000 ต่อ 4075 - 4079
 งานสวัสดิการ  : 02 -310 - 8065, 02 - 310 - 8000 ต่อ 4072 - 4074
 งานธุรการ  : 02 -310 - 8063, 02 - 310 -8000 ต่อ 4966 - 4968
 งานตำแหน่งทางวิชาการ  : 02 -310 - 8429, 02 - 310 - 8000 ต่อ 4962 - 4965

 

LOCATION

 

Who' online

We have 10 guests and no members online