ติดต่อเรา 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 งานบริหารงานบุคคล : 02 -310 - 8064,02 - 310 - 8000 ต่อ 4085
 งานทะเบียนประวัติ  : 02 -310 - 8146
 งานวินัยและนิติการ  : 02 -310 - 8062
 งานฝึกอบรม  : 02 -310 - 8130
 งานสวัสดิการ  : 02 -310 - 8065
 งานธุรการ  : 02 -310 - 8063
 งานตำแหน่งทางวิชาการ  : 02 -310 - 8429

 

Who' online

We have 10 guests and no members online