แบบใบลาไปต่างประเทศ (Form for Overseas Leave) และบันทึกข้อความ (Official Notification)

● Form for Overseas Leave  แบบใบลาไปต่างประเทศ                       

● Official Notification   บันทึกข้อความ                       

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064

Who' online

We have 11 guests and no members online