แบบหนังสือลาออกจากราชการ (Form for Resignation from the Government Service)

● Form for Resignation from the Government Service                                    

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064

Who' online

We have 11 guests and no members online