ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (University Employee Application Form)

 

 

  1.  ใบสมัครพนักงานฯ (University Employee Application Form) (ใช้กับทุกสายงาน)                   
  2.  คำรับรองแทบท้ายใบสมัครพนังงานฯ (สายวิชาการ)          
  3.  คำรับรองแทบท้ายใบสมัครพนังงานฯ (สายสนับสนุน)          
  4.  หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) (ทุกสายงาน)               

 

                สายวิชาการ  :  ใช้เอกสารหมายเลข 1, 2, 4

                สายสนับสนุน  :  ใช้เอกสารหมายเลข 1, 3, 4

 

 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064

Who' online

We have 93 guests and no members online