แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave)

● Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave                                    

 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064

Who' online

We have 11 guests and no members online