แบบขออนุมัติรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต


 บันทึกข้อความ เรื่อง "ขออนุมัติรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต"   

 บันทึกข้อความ เรื่อง "ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิช่วยเหลือค่าใช้จ่ายกรณีถึงแก่ชีวิต"   

 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

 แบบรายงานสรุปการเงิน   

 

 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8065

 

Who' online

We have 17 guests and no members online