หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

เอกสารแนบ

 

 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8764

 

Who' online

We have 24 guests and no members online