สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ
และมาตรฐานความรู้ความสามารถและทักษาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


 
 สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ
  สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
  
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
มาตรฐานความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    [update 26 พ.ค.59]

Who' online

We have 21 guests and no members online