การจัดการเรียนรู้แบบผู้สอนและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่ผู้สอนต้องพิจารณา"

Teacher-Centered and Student-Centered Paradigms : Things Teachers Need to Take into Serious Consideration"

ผศ.สุรัตนา อดิพัฒน์ (คณะศึกษาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 Abstract 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 36 guests and no members online